The CW
SyFy
FOX
Syfy
Netflix
BBC America
Netflix
Cinemax
Starz
Netflix
AMC
USA
MTV
HBO
Syfy
History Channel