Architect: Sou Fujimoto (Japan)
Architect: Sou Fujimoto (Japan)
Architect: Ensamble Studio (Spain)
Architect: RintalaEggertsson Architects (Norway)
Architect: Vydler Vinck Taillieu (Belgium)
Architect: Ensamble Studio (Spain)
Architect: Alexander Brodsky (Russia)
Architect: Wang Shu, Ly Wenu (China)
Architect: RintalaEggertsson Architects (Norway)
Architect: Vydler Vinck Taillieu (Belgium)
Architect: Smilijan Radic (Chile)