The Canterbury Alehouse

Seattle
Pub
$$$$
icon/time
Mon3:00 PM - 2:00 AM
Tues3:00 PM - 2:00 AM
Wed3:00 PM - 2:00 AM
Thu3:00 PM - 2:00 AM
Fri3:00 PM - 2:00 AM
Sat10:00 AM - 2:00 PM
Sun10:00 AM - 2:00 PM
Sat3:00 PM - 2:00 AM
Sun3:00 PM - 2:00 AM

More From Thrillist