Kintsugi

New York
Sushi Restaurant
$$$$
Kintsugi

28 Grand St

New York, NY 10013