Tropezón
Tropezón | Photo courtesy of Tropezón
Tropezón | Photo courtesy of Tropezón

Tropezón

Miami Beach
Tapas Restaurant
$$$$

More From Thrillist